Luontotutkimus

Luonnontutkimus

Luonto-osuuskunta Aapan kasvitieteen, ekologian, ornitologian ja geologian alan asiantuntijat tarjoavat seuraavat palvelut:

  • luontoselvitykset
  • linnustokartoitukset
  • kasvillisuusinventoinnit
  • bioindikaattoritutkimukset
  • seurantatutkimukset
  • ympäristövaikutusten arvioinnit
  • näytteiden otto
  • hankesuunnittelu
  • opetus- ja opastuspalvelut
  • tieteellinen valokuvaus (putkilokasvit, jäkälät, sammalet)

Yhteyshenkilö

Olli-Pekka Siira, geologi FM: ekologia, geologia

puh. 040 747 2380

Sähköposti: etunimi.sukunimi@aapa.fi
puh. 045 650 3501